EnglishTelemarketing

1. Een goede voorbereiding is het halve werk. Lees meer ›

Target your markets

Hét fundament voor een succesvol telemarketingtraject is uiteraard de adresselectie. Hoe nauwer we de selectiecriteria kunnen bepalen, hoe beter en kwalitatiever de return zal zijn.

Via datamining, crossing en merging van verschillende adressenlijsten en bronnen stelt Modus een eigen unieke prospectielijst samen die het slaagpercentage fors verhoogt.

Modus kan daarvoor terugvallen op een jarenlange ervaring en kan ook putten uit eigen databanken waarop reeds eerder telemarketingacties werden ondernomen. Deze responsieve adressen geven Modus van bij de start al een flinke voorsprong.

Profile your prospects

Hoe verloopt het aankoopproces van uw product of dienst ? Wie zijn de influencers, wie zijn de decision makers, wie betaalt de factuur ? Hoe emotioneel betrokken zijn de mensen die we bellen met uw product of dienst ? Is het een lang of kort beslissingstraject ? Moeten we screenen ? Welke parameters beïnvloeden het slagingspercentage ? Is het zinvol om die mee in kaart te brengen ? Welk bestand en verrijking wil u na de belactie overhouden ?

De kwalitatieve benadering van Modus leidt tot gesprekken met inhoud die focussen op de noden en behoeften van de potentiële gebruiker. Tactvolle gesprekken met empathie die altijd een goed gevoel nalaten bij de ontvanger. Ze zorgen voor de vruchtbare bodem waarop een lang beslissingstraject kan groeien en bloeien. Kwalitatieve leads met een hoge kans tot verkoop zijn daarvan een logisch gevolg. En is er uiteindelijk geen lead, dan plukt u alsnog de vruchten in de vorm van een aantrekkelijker imago.

SWOT your product

Iedereen zet graag de sterktes van zijn product of dienst in de verf. De zwaktes worden vaak gemakshalve ‘vergeten’ of genegeerd. Soms is men er gewoon ook blind voor of is men er zich niet van bewust. Bewust zijn van de sterktes én de zwaktes van het product of dienst is echter cruciaal om tot een genuanceerd, geloofwaardig en overtuigend verkoopverhaal te komen. Betrouwbare informatie over de concurrentiële omgeving is hierbij een must. Modus brengt in dit stadium ook alle mogelijke tegenargumenten en/of vooroordelen t.o.v. uw product of dienst in kaart.

2. Een heldere en kwalitatieve uitvoering zorgt voor meerwaarde. Lees meer ›

Create strong arguments

Het afdreunen van een hele waslijst verkoopargumenten heeft slechts zelden iemand overtuigd. Het is veel efficiënter om te focussen op slechts enkele argumenten die werkelijk het verschil uitmaken voor de prospect. En die bij voorkeur niet of minder ingevuld worden door de concurrentie.

De verwoording van die argumenten is daarbij belangrijk. One-liners blijven langer hangen dan more-liners. Modus werkt daarom hard aan een overtuigend en sluitend telefoonscript dat naast rationele argumenten ook emotionele elementen bevat. Een beslissing die met hoofd én hart genomen wordt, is nu eenmaal veel sterker.

Set clear goals

Wat wil u bereiken met uw gesprek ? “Een afspraak” is het meest populaire antwoord maar is ruim onvoldoende.

Modus streeft ernaar om enkel maar “kwalitatieve afspraken” te maken en dat maakt een groot verschil. Een kwalitatieve afspraak houdt in dat de prospect goed weet waarover de afspraak zal gaan, een reële interesse vertoont, een echt klantenpotentieel heeft en op zijn minst het aankoopproces kan beïnvloeden of sturen. Tevens is hij/zij op de hoogte van datum, uur en plaats van de afspraak die hij/zij ook bevestigd heeft gekregen.

Zo bent u zeker dat uw salesmensen hun tijd ten volle kunnen benutten aan waardevolle prospecten.

Tell your unique story

Zorg ervoor dat uw gesprek het DNA van uw bedrijf in zich draagt. Modus organiseert hiervoor meestal een launchmeeting vooraf waarbij bel- en salesteam brainstormen, ervaringen uitwisselen en invalshoeken bespreken. Zo komen we tot een uniform verhaal, dat tijdens de opstartperiode wordt gefinetuned in functie van de reacties en terugkoppeling aan de telefoon.

Een correct beeld schetsen van uw mogelijkheden en beperkingen is essentieel voor uw geloofwaardigheid. Modus is wat dit betreft uniek. Als geen ander kennen wij de markt en kunnen wij u helpen de juiste toon te vinden. Zonder blinde vlekken of valse beloften.

Denk er aan dat vele gesprekken niet direct tot een afspraak leiden, maar een correcte en gunstige indruk over uw bedrijf nalaten is een investering in de toekomst. Daar waar het gevoel goed zit, laten we een spoor na in de vorm van een gepersonaliseerde infomail.

3. Meetbare resultaten, optimalisatie en verfijning. Lees meer ›

Evaluate results permanently

Afspraken boeken we meteen in de online-agenda. De afspraakbevestiging gaat à la minute de deur uit en uw sales staat in cc. Waardevolle opmerkingen worden meteen geregistreerd en dag na dag geëvalueerd.

Bij Modus is ieder individueel gesprek een toetssteen voor het belscript. Waar nodig passen we het belscript meteen aan. Uiteraard in samenspraak met uzelf. Klanten ontvangen ook wekelijks een verslag van alle behandelde calls, met correcte feedback aangaande de reacties van verschillende decision makers. We rapporteren aangaande authority, needs, budget, timeframe en gevoeligheden. Maand- en overzichtsrapportage is custom made.

Improve continuously

Na enige tijd tekenen er zich patronen af. Die bespreken we samen met de klant tijdens een feedbackvergadering, waarop we het hele traject bespreken aan de hand van de concrete resultaten van het belteam en het salesteam. De strategie wordt dan in al zijn aspecten verfijnd en geoptimaliseerd om in de toekomst nog beter te scoren.

Yes, we match

Wenst u telemarketing strategisch in te zetten in uw marketing- en verkoopverhaal ?

Wenst u daarvoor samen te werken met een ervaren partner die betrouwbaar, eerlijk en gefundeerd te werk gaat ?

Wenst u meetbare resultaten en een goede ROI ?

Then we have a match !

Neem de telefoon en bel Modus: +32 (0)9 282 98 27. Of mail naar nancy.dumoulein@mymodus.be.

Modus is actief in pre-sales en verkoopondersteuning. Wij zoeken nieuwe business voor onze klanten. We doen dit graag en durven te zeggen dat we dé specialist voor b2b prospectie en leadgeneratie zijn.

Onze mensen bellen met CEO’s, CFO’s, CIO’s, aankoopdirecteuren, marketingdirecteuren, HR-specialisten, beleidsmensen, enz.…
DMU’s die goed afgeschermd worden en enkel luisterbereid zijn als we ze inhoudelijk kunnen boeien.De telemarketingopdrachten die wij uitvoeren vergen een grote creativiteit en inbreng van de uitvoerende kracht. Wij verdiepen ons in uw materie en in uw markt. Na een aantal weken bellen leggen we het vaak beter uit dan u het zelf zou doen. Door onze veelvuldige kontakten met uw doelgroep begrijpen we ook goed de noden en behoeftes die binnen deze groep leven. Daar spelen we op in.

Telefonische prospectie is een vak apart. Wij worden geapprecieerd omwille van onze service, omwille van onze aandacht en interesse voor uw prospect. Als wij bellen dan zijn wij voorbereid, wij stellen de juiste vragen, wij boeien onze gesprekspartner.

Onze opdrachten en klantenportefeuille zijn zeer gevarieerd; zowel dienstverlenende- als productiebedrijven kloppen bij ons aan.

We hebben ervaring in volgende sectoren, zie ook cases & referenties:

• Financial -, human resources -
& ict-consultancy
• Pharma
• Telefonie & telecommunicatie
• Marketing & publiciteitswereld
• Kantoor & projectinrichting, verlichting, …
• Incasso & debiteurenbeheer
• Beveiligingssector
• Drukwerk
• Print & copywereld
• Coaching, training, selectie & recrutering


Wij prospecteren in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Portugees en Russisch.

Misschien vindt u onze expertise en ervaring wel nuttig en wil u van gedachten wisselen omtrent de haalbaarheid van uw project.

Bel ons!
Aangezien telefoneren onze business is, kunt u meteen testen hoe alert we reageren.
09 / 282 98 27