1

INTAKE & PLAN VAN AANPAK

We bespreken heel vrijblijvend samen de doelstellingen en haalbaarheid van uw project. Wilt u samen met ons aan de slag, dan werken we een plan van aanpak uit op maat van uw bedrijf en project.

INTAKE & PLAN VAN AANPAK

We bespreken samen de doelstellingen en haalbaarheid van uw project. U  schetst ons de doelgroep, geeft ons de inhoudelijke context en de verhoudingen in uw markt mee en vooral wat u graag wilt bereiken.

Op basis van onze ervaring geven we u de mogelijkheden mee, samen met een inschatting van het benodigde budget.

Stemt dit overeen met uw verwachtingen, dan werken we een gedetailleerd plan van aanpak uit. Daarin vindt u de werkprocessen, afspraken, KPI's en mandaten.

Beide partijen engageren zich en tekenen voor akkoord. Uw project komt op onze planning en uw project krijgt een vaste telemarketeer en projectbegeleider toegewezen.

2

VOORBEREIDING & BRIEFING

Een goed project staat of valt met een goede briefing. U bezorgt ons op voorhand inhoudelijke informatie over uw business en wij bereiden ons grondig voor, zodat we tijdens de briefing snel vooruit kunnen.

VOORBEREIDING & BRIEFING

Om ons goed op de briefing voor te bereiden, hebben we van u inhoudelijke informatie over uw business nodig.  De beller en projectbegeleider die aan u zijn toegewezen, verdiepen zich hierin.

Tijdens de briefing dompelt u ons onder in uw verhaal, uw markt en business. We bespreken mogelijke triggers, sterktes en zwaktes en zorgen ervoor dat we uw visie door en door kennen.

We helpen u bij het samenstellen van het belmateriaal en passen het CRM-systeem aan op maat van uw project. We importeren en groeperen het belmateriaal, zodat we goed kunnen opvolgen.

 

3

OPSTART BELWERK

Wij zijn klaar voor de start! Ons script is uitgeschreven en we starten met enkele testblokken. We ervaren snel wat werkt of niet werkt, en sturen bij waar nodig.

OPSTART BELWERK

Ons script is uitgeschreven en we starten met enkele testblokken. We ervaren snel wat er het beste werkt en we sturen waar nodig bij: een woordje hier, een zinsconstructie daar, extra argumentatie, de puntjes op de i bij de infomail,...

We spelen kort op de bal. Een project dat minder loopt dan verwacht, wordt bijgestuurd in overleg met de klant. Wij zijn pas tevreden als u dat ook bent.

4

LOGISCHE OPBOUW VAN UW DATA

Wij zorgen voor salesdriven en resultaatgericht belwerk. Tevens verzamelen we nuttige informatie tijdens onze contacten met uw prospecten. Die info noteren en structureren wij, zodat u er inzichten uit kan halen die u helpen bij het nemen van beslissingen.

LOGISCHE OPBOUW VAN UW DATA

We bellen niet alleen, we houden ook alle nuttige data voor u bij. We noteren en structureren de data, zodat u ze kan gebruiken voor analyses en evaluaties. 

Wij werken het meest performant op ons eigen werkplatform, Mercanti. Dit is eigen software die we ter beschikking stellen van bedrijven die zelf nog geen CRM-systeem gebruiken of die een partner wensen voor het beheer en customizing van de data (opbouw velden en dashboards-rapportage). Mercanti is zeer gebruiksvriendelijk en ondersteunt elke sales/backoffice medewerker.

Heeft u liever dat wij op uw eigen CRM-systeem werken? Ook dat is geen probleem. De meeste CRM-systemen hebben voor ons maar weinig geheimen meer. Wij kunnen het beheer voor u overnemen op gelijk welk platform.

5

WEEK- & MAANDRAPPORTERINGEN

Wij bellen en rapporteren volgens de kwaliteitsgaranties en KPI's die we met u hebben afgesproken. Ons hele belproces is ook volledig transparant.

WEEK- & MAANDRAPPORTERINGEN

Wij bellen en rapporteren volgens de kwaliteitsgaranties en KPI's die we hebben afgesproken. U kan ons volledige belproces op de voet volgen. 

We bezorgen u op de afgesproken tijdstippen overzichtsrapporten, detailrapporten, excel-overzichten,...

We rapporteren gestructureerd en via verschillende kanalen. Alle data die we tijdens het belproces verzamelen zijn uw eigendom en worden in ons uniek online platform genoteerd, op maat van uw project. U krijgt een login en de nodige lees- of schrijfrechten op uw database.

6

EVALUATIE & VERVOLG

We voorzien tussentijdse evaluatie-momenten en bezorgen onze klanten analyses. Tijdelijke projecten kunnen  een meer permanent karakter krijgen, omwille van de mooie resultaten. Het is voor beide partijen een erkenning en bevestiging van een succesvolle samenwerking.